Współpraca z FB „Fort III Pomiechówek”

Wprawdzie Fundacja nie jest obecna w mediach społecznościowych, jednak nawiązaliśmy współpracę z Administratorem profilu „Fort III Pomiechówek”, prowadzonego na Facebooku. Zgodnie z ustaleniami będziemy wspierać się wzajemnie, w celu dotarcia z informacjami o Forcie III w Pomiechówku do jak najszerszej rzeszy odbiorców. Na profilu „Fort III Pomiechówek” będą prezentowane aktualności dotyczące działań Fundacji. Zachęcamy do polubienia tego profilu i śledzenia pojawiających się na nim informacji.