Projekty

"Projekt dokumentacyjny upamiętniający więźniów Fortu III Pomiechówek"

Dzięki środkom otrzymanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach zadania pt. „Projekt dokumentacyjny upamiętniający więźniów Fortu III Pomiechówek”, do bazy więźniów Fortu zostanie dodanych i opisanych prawie 250 dokumentów archiwalnych. Są to skany oryginalnych kart osobowych więźniów Fortu (jak na zdjęciu) z kartoteki gestapo, które otrzymaliśmy w ramach współpracy z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Zadanie publiczne realizowane 13.05 – 31.12.2024 r.
Sfinansowano ze środków
MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
nazwa zadania:
„Miejsca Pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”
tytuł zadania:
„Projekt dokumentacyjny upamiętniający więźniów Fortu III Pomiechówek"
Dofinasowanie: 16 642,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 16 642,00 PLN

"Projekt dokumentacyjny upamiętniający więźniów Fortu III Pomiechówek"

Dzięki środkom otrzymanym z Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania publicznego pt. „Projekt dokumentacyjny upamiętniający więźniów Fortu III Pomiechówek”, do bazy więźniów Fortu zostało dodanych ponad 300 dokumentów archiwalnych. Są to skany oryginalnych kart osobowych więźniów Fortu (jak na zdjęciu), z kartoteki gestapo, które uzyskaliśmy w ramach współpracy z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Co najbardziej cieszy – dzięki tej pracy w bazie więźniów Fortu pojawiły się dane 92 nowych więźniów.

Zadanie publiczne realizowane 16.06 – 31.12.2023 r.
Sfinansowano ze środków
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
nazwa zadania:
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
tytuł zadania:
„Projekt dokumentacyjny upamiętniający więźniów Fortu III Pomiechówek"
Dofinasowanie: 22 000,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 24 507,00 PLN
 

„Fort III Pomiechówek – dawniej i dziś”

Projekt zakłada m.in.: organizację i przeprowadzanie tzw. spotkań historycznych na Forcie, organizację lekcji historycznych na Forcie, poszukiwanie świadków historii, dokumentacji, materiałów historycznych, dodruk broszury edukacyjnej o historii Fortu III w Pomiechówku (napisana w ramach poprzednich projektów realizowanych z MON), dodruk Album Fort III Pomiechówek 1915-1945, dodruk broszury militarnej o Forcie, aktualizację strony internetowej Fundacji, stworzenie spaceru wirtualnego na stronie www Fundacji, stworzenie folderu informacyjnego o Forcie. Z myślą o młodzieży zorganizowany zostanie konkurs wiedzy o Forcie III w Pomiechówku i wycieczka na Fort dla trzech zwycięskich szkół, wysyłkę materiałów edukacyjnych do szkół, napisanie i wydanie książeczki o Forcie dla młodzieży. W ramach zadania zaplanowano również realizację wystawy z artefaktami oraz wystawę zdjęć kilku więźniów w technice antotypii. Przewidziano także publikację artykułu o Forcie w lokalnej prasie, emisję audycji radiowej dotyczącej Fortu, dbanie o porządek na terenie Fortu, organizację zaduszek na Forcie.

Zadanie publiczne realizowane 24.07 – 31.12.2023 r.
Sfinansowano ze środków
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
nazwa zadania:
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
tytuł zadania:
„Fort III Pomiechówek – dawniej i dziś”
Dofinasowanie: 550 479, 94 PLN
Całkowita wartość projektu: 550 479,94 PLN

„Fort III Pomiechówek – śladami naszej historii”

Projekt zakłada m.in.: organizację i przeprowadzanie tzw. spotkań historycznych na Forcie, organizację lekcji historycznych na Forcie, poszukiwanie świadków historii, dokumentacji, materiałów historycznych, dodruk broszury edukacyjnej o historii Fortu III w Pomiechówku (napisana w ramach poprzednich projektów z MON), napisanie i wydruk broszury na podstawie nowych materiałów historycznych o Forcie zebranych przez Wojskowe Biuro Historyczne, zorganizowanie plenerowego pokazu filmu dokumentalnego IPN „Fort”, zorganizowanie uroczystości okolicznościowych na Forcie, prowadzenie prac porządkowych i organizacyjnych umożliwiających zwiedzanie Fortu w czasie lekcji historii i spotkań historycznych. W ramach zadania zaplanowano również realizację wystawy we wnętrzach Fortu prezentującej fakty, postacie i dokumenty związane z historią Fortu, wykonanie wystawy mobilnej prezentującej historię Fortu i więźniów, muralu patriotycznego na budynku stróżówki w Forcie oraz wydanie wydawnictwa albumowego prezentującego historię Fortu w latach 1915-1945.

Zadanie publiczne realizowane 20.05 – 31.12. 2022
Sfinansowano ze środków
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
nazwa zadania
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
tytuł zadania
„Fort III Pomiechówek – śladami naszej historii”
Dofinasowanie: 375 000 PLN
Całkowita wartość projektu: 375 000 PLN

„Fort III Pomiechówek – dziedzictwo, edukacja, turystyka”

Projekt zakłada realizację dwóch grup działań. Pierwsza grupa obejmuje: organizację lekcji historii (nie tylko dla młodzieży) w oparciu o dzieje Fortu III Pomiechówku, organizację i przeprowadzanie tzw. spotkań historycznych na Forcie, poszukiwanie świadków historii, dokumentacji, materiałów historycznych, aktualizację, tłumaczenie i wydruk broszury edukacyjnej o historii Fortu III w Pomiechówku, napisanie i wydruk broszury o Forcie jako obiekcie militarnym, a także prowadzenie prac porządkowych i organizacyjnych na Forcie oraz wytyczenie ścieżek zwiedzania.

Druga grupa działań obejmuje: a) kampanię informacyjno-promocyjną, na którą złożą się m.in: opracowanie logotypu i systemu identyfikacji wizualnej Fortu, realizacja video promocyjnego Fortu, realizacja i publikacja materiałów video o historii i znaczeniu Fortu w serwisie YouTube. b) projekt edukacyjny skierowany do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach, którego szkoły te otrzymają film i prezentację multimedialną do samodzielnego przeprowadzenia lekcji w szkole, a po jej przeprowadzeniu możliwość wzięcia udziału w konkursie z cennymi nagrodami.

Zadanie publiczne realizowane 19.04 – 31.12. 2021
Sfinansowano ze środków
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
nazwa zadania
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
tytuł zadania
„Fort III Pomiechówek – dziedzictwo, edukacja, turystyka”
Dofinasowanie: 350 000 PLN
Całkowita wartość projektu: 350 000 PLN