Projekty

„Fort III Pomiechówek – dawniej i dziś”

Projekt zakłada m.in.: organizację i przeprowadzanie tzw. spotkań historycznych na Forcie, organizację lekcji historycznych na Forcie, poszukiwanie świadków historii, dokumentacji, materiałów historycznych, dodruk broszury edukacyjnej o historii Fortu III w Pomiechówku (napisana w ramach poprzednich projektów realizowanych z MON), dodruk Album Fort III Pomiechówek 1915-1945, dodruk broszury militarnej o Forcie, aktualizację strony internetowej Fundacji, stworzenie spaceru wirtualnego na stronie www Fundacji, stworzenie folderu informacyjnego o Forcie. Z myślą o młodzieży zorganizowany zostanie konkurs wiedzy o Forcie III w Pomiechówku i wycieczka na Fort dla trzech zwycięskich szkół, wysyłkę materiałów edukacyjnych do szkół, napisanie i wydanie książeczki o Forcie dla młodzieży. W ramach zadania zaplanowano również realizację wystawy z artefaktami oraz wystawę zdjęć kilku więźniów w technice antotypii. Przewidziano także publikację artykułu o Forcie w lokalnej prasie, emisję audycji radiowej dotyczącej Fortu, dbanie o porządek na terenie Fortu, organizację zaduszek na Forcie.

Zadanie publiczne realizowane 24.07 – 31.12.2022 r.
Sfinansowano ze środków
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
nazwa zadania:
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
tytuł zadania:
„Fort III Pomiechówek – dawniej i dziś”
Dofinasowanie: 550 479, 94 PLN
Całkowita wartość projektu: 550 479,94 PLN

„Fort III Pomiechówek – śladami naszej historii”

Projekt zakłada m.in.: organizację i przeprowadzanie tzw. spotkań historycznych na Forcie, organizację lekcji historycznych na Forcie, poszukiwanie świadków historii, dokumentacji, materiałów historycznych, dodruk broszury edukacyjnej o historii Fortu III w Pomiechówku (napisana w ramach poprzednich projektów z MON), napisanie i wydruk broszury na podstawie nowych materiałów historycznych o Forcie zebranych przez Wojskowe Biuro Historyczne, zorganizowanie plenerowego pokazu filmu dokumentalnego IPN „Fort”, zorganizowanie uroczystości okolicznościowych na Forcie, prowadzenie prac porządkowych i organizacyjnych umożliwiających zwiedzanie Fortu w czasie lekcji historii i spotkań historycznych. W ramach zadania zaplanowano również realizację wystawy we wnętrzach Fortu prezentującej fakty, postacie i dokumenty związane z historią Fortu, wykonanie wystawy mobilnej prezentującej historię Fortu i więźniów, muralu patriotycznego na budynku stróżówki w Forcie oraz wydanie wydawnictwa albumowego prezentującego historię Fortu w latach 1915-1945.

Zadanie publiczne realizowane 20.05 – 31.12. 2022
Sfinansowano ze środków
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
nazwa zadania
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
tytuł zadania
„Fort III Pomiechówek – śladami naszej historii”
Dofinasowanie: 375 000 PLN
Całkowita wartość projektu: 375 000 PLN

„Fort III Pomiechówek – dziedzictwo, edukacja, turystyka”

Projekt zakłada realizację dwóch grup działań. Pierwsza grupa obejmuje: organizację lekcji historii (nie tylko dla młodzieży) w oparciu o dzieje Fortu III Pomiechówku, organizację i przeprowadzanie tzw. spotkań historycznych na Forcie, poszukiwanie świadków historii, dokumentacji, materiałów historycznych, aktualizację, tłumaczenie i wydruk broszury edukacyjnej o historii Fortu III w Pomiechówku, napisanie i wydruk broszury o Forcie jako obiekcie militarnym, a także prowadzenie prac porządkowych i organizacyjnych na Forcie oraz wytyczenie ścieżek zwiedzania.

Druga grupa działań obejmuje: a) kampanię informacyjno-promocyjną, na którą złożą się m.in: opracowanie logotypu i systemu identyfikacji wizualnej Fortu, realizacja video promocyjnego Fortu, realizacja i publikacja materiałów video o historii i znaczeniu Fortu w serwisie YouTube. b) projekt edukacyjny skierowany do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach, którego szkoły te otrzymają film i prezentację multimedialną do samodzielnego przeprowadzenia lekcji w szkole, a po jej przeprowadzeniu możliwość wzięcia udziału w konkursie z cennymi nagrodami.

Zadanie publiczne realizowane 19.04 – 31.12. 2021
Sfinansowano ze środków
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
nazwa zadania
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
tytuł zadania
„Fort III Pomiechówek – dziedzictwo, edukacja, turystyka”
Dofinasowanie: 350 000 PLN
Całkowita wartość projektu: 350 000 PLN