O Fundacji

Dane Fundacji:

Siedziba: 00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego 1/3
Oddział: 05-180 Pomiechówek, ul. J. Kilińskiego 1
NIP: 525-273-13-03, REGON: 368868160, KRS: 0000705692
tel: (+48) 22 8280894; +48 501 776 082; email: fundacja@forttrzecipomiechowek.org

Zarząd i Rada Fundacji:

  • Piotr Jeżółkowski - Prezes Zarządu Fundacji
  • Dorota Grzechocińska - Członek Rady Fundacji
  • dr Piotr Oleńczak – Członek Rady Fundacji
  • Piotr Skonieczny – Członek Rady Fundacji

Zespół Ekspertów:

  • dr Marek Tadeusz Frankowski - Członek Zespołu
  • Anna Dytko - Członek Zespołu

Zespół Merytoryczny:

  • Angelika Kamont - Członek Zespołu
  • Anna Wysocka - Członek Zespołu

Zespół Badawczy:

  • Anna Mostowska - Członek Zespołu
  • Tomasz Mostowski - Członek Zespołu

Wspomóż Fundację

Fundacja Fort III Pomiechówek jest organizacją pożytku publicznego. Wszystkie środki jakie otrzymujemy wydatkowane są na badanie historii Fortu III w Pomiechówku i utrwalanie losów jego więźniów. Jeśli możesz wspomóc Fundację – przelej dowolną kwotę na poniżej wskazane konto. Liczy się każda złotówka. My działamy na rzecz Fundacji społecznie, bez wynagrodzenia.

Przekaż Fundacji 1,5 % podatku

Zapewne dla wielu osób są ważniejsze sprawy niż ratowanie od zapomnienia Fortu III w Pomiechówku i utrwalanie losów jego więźniów. Dla naszej pracy to jednak cel najważniejszy. Już wiele osiągnęliśmy. Pomóżcie nam jednak pójść krok dalej. Zbieramy pieniądze na prace konserwacyjne, na ścieżki i materiały edukacyjne, na organizację spotkań historycznych, poszukiwania więźniów i ich rodzin. Prosimy o przekazanie na naszą Fundację 1,5% podatku.
Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać numer KRS Fundacji Fort III Pomiechówek: 0000705692 oraz kwotę. Dla nas naprawdę liczy się każda złotówka.

Dane do przelewu darowizn:

Fundacja Fort III Pomiechówek
ul. Juliana Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa
Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A
PLN BIC/SWIFT: PPABPLPK
IBAN: PL 36 1600 1462 1817 4872 7000 0001
EUR BIC/SWIFT: PPABPLPK
IBAN: PL 25 1600 1462 1817 4872 7000 0005

Statut Fundacji

Tekst jednolity statutu jest dostępny pod poniższym linkiem:
Statut Fundacji (PDF, 148 KB)

Sprawozdania z działalności

2020

2021

2022

2023