O Fundacji

Dane Fundacji

Siedziba: 00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego 1/3

Oddział: 05-180 Pomiechówek, ul. J. Kilińskiego 1

NIP: 525-273-13-03, REGON: 368868160, KRS: 0000705692

tel: (+48) 22 8280894; +48 501 776 082; email: fundacja@forttrzecipomiechowek.org

Zarząd i Rada

mec. Piotr Jeżółkowski - Prezes Zarządu

dr Piotr Oleńczak – Członek Rady Fundacji

Cezary Brzozowski – Członek Rady Fundacji

Zespół Ekspertów

dr Marek Tadeusz Frankowski - Członek Zespołu

Piotr Robert Skonieczny - Członek Zespołu

Zespół Merytoryczny

Angelika Kamont - Członek Zespołu

Anna Wysocka - Członek Zespołu

Anna Dytko - Członek Zespołu

Statut Fundacji

Tekst jednolity statutu jest dostępny pod poniższym linkiem:

Statut Fundacji