Tank Hunter & Fort III

Oto materiał o Forcie III przygotowany przez Tank Hunter. W ramach projektu realizowanego przez nas ze środków Ministerstwo Obrony Narodowej nie tylko organizujemy spacery historyczne po Forcie, wydajemy broszury historyczne, piszemy artykuły w prasie, organizujemy lekcje historii i konkurs dla szkół, dbamy o groby, pomniki i porządek na Forcie, badamy akta gestapo, tworzymy bazę więźniów, uczestniczymy w nagraniach rodzin więźniów, ale współfinansujemy również działania popularyzujące wiedzę o Forcie w mediach społecznościowych. Oto bardzo ciekawy program popularnonaukowy na YT zrealizowany przez Tank Hunter. Za zainteresowanie Fortem jesteśmy ekipie Tank Hunter bardzo wdzięczni. Dziękujemy też Heroes Brand Communication, którzy pomysł tego rodzaju działania przynieśli i zorganizowali. Wiedza o Forcie staje się coraz powszechniejsza. Zachęcamy do obejrzenia programu.