Spotkanie z Władzami Gminy Sochocin oraz Dyrektorem GOK

Wczoraj w Urzędzie Gminy Sochocin odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział: Wójt Gminy Sochocin Pan Jerzy Ryziński, Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Krauze, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Kryspin Kadej oraz Prezes Zarządu Fundacji Fort III Pomiechówek – Piotr Jeżółkowski. Celem spotkania było ustalenie możliwych do podjęcia działań celem udokumentowania i upamiętnienia osadzenia w Forcie III w Pomiechówku, w marcu 1941 r., około 2000 mieszkańców Sochocina i okolic. W toku spotkania Pan Wójt zadeklarował, że w związku z doniosłością ww. wydarzenia w najnowszej historii Gminy Sochocin oraz w związku z obchodzoną w tym roku 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej, powoła grupę roboczą, której celem będzie zebranie wszelkich możliwych informacji o ww. wysiedleniu Sochocina i okolic, w tym stworzenie listy osób wywiezionych i osadzonych w Forcie III. To pierwsza taka inicjatywa podjęta przez Władze Gminy.

Fundacja będzie wspierała grupę powołaną przez Pana Wójta w pracach nad projektem. Wszyscy obecni wyrazili nadzieję, że patronem honorowym przedsięwzięcia będzie Instytut Pamięci Narodowej – Partner Główny Fundacji.

Na zdjęciu od lewej: Pani Elżbieta Krauze, Pan Piotr Jeżółkowski, Pan Jerzy Ryziński i Pan Kryspin Kadej.