Rodzina Państwa Łabęda

Poszukując wszelkich informacji o więźniach Fortu III w Pomiechówku natrafiliśmy na bardzo ciekawego posta o panu pośle Julianie Łabęda oraz jego rodzinie (FB Historia Nowego Dworu Maz. i okolic). Poniżej cytujemy. Na zdjęciu pan Julian w towarzystwie innych posłów na kanonierce ORP Generał Haller.

„26 stycznia 1919 r. odbywają się pierwsze na ziemiach polskich powszechne wybory do Sejmu Ustawodawczego na terenie ziem dawnego Królestwa Polskiego i Galicji. Posłem z listy nr 2 w okręgu wyborczym nr 17 (obejmującym powiaty: Mińsk-Mazowiecki, Radzymiński i prawa strona powiatu Warszawskiego) zostaje wybrany Julian Łabęda. Urodził się 29 czerwca 1893 r. w Nowym Dworze w katolickiej rodzinie (rodzice: ojciec Roch, matka Maria z domu Affek) – zmarł 31 maja 1943 r. Uczęszczał do Szkoły Rzemieślniczej im. Szymona Konarskiego w Warszawie w latach 1907-1912. Odbył ponadto kursy ślusarskie na terenie zakładów Warszawskich. W 1918 r. rozpoczął pracę jako ślusarz-mechanik w Fabryce Przetworów Kartoflanych J. Górskiego i E. Morawskiego w Nowym Dworze. Był wiceprezesem Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich i Chrześcijańskiego Związku Zawodowego Robotników Rolnych gdzie pełnił także funkcję sekretarza tego związku w okręgu Warszawa-Podmiejska oraz sekretarza Rady Nadzorczej Centrali Chrześcijańskich Stowarzyszeń Spożywczych. W Sejmie Ustawodawczym początkowo członek klubu Związku Ludowo-Narodowego, a następnie Narodowo Chrześcijańskiego Klubu Robotniczego gdzie pełnił funkcję sekretarza. Pracował jako poseł w komisjach: aprowizacyjnej, komunikacyjnej i wojskowej. Ponownie wybrany posłem w wyborach do Sejmu RP I kadencji jakie odbyły się w dniu 5 listopada 1922 r. (wybory do Senatu RP odbyły się w dniu 12 listopada 1922 r.) z listy nr 8 Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej, który tworzyły: Związek Ludowo-Narodowy, Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe, Chrześcijańska Demokracja, Narodowa Organizacja Kobiet, Odrodzenie Gospodarcze w okręgu wyborczym nr 2 - Warszawa. Sejm tej kadencji został rozwiązany w dniu 27 listopada 1927 r. W Sejmie tej kadencji był posłem klubu Narodowo-Chrześcijańskiego Stronnictwa Pracy (1922-1925) i Klubu Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskich Demokratów (1925-1927) gdzie pełnił funkcję gospodarza klubu. Był członkiem sejmowej komisji wojskowej. Aresztowany 21 maja 1943 r. wraz z żoną Łucją (ur. 22.08.1892 r. w Nowym Dworze) i córkami Haliną (ur 10.05.1920 r. w Nowym Dworze) i Eulalią/Elżbietą (ur. 22.08.1922 r. w Nowym Dworze) przez gestapo w Bugmünde (Nowym Dworze), pod zarzutem popełnienia przestępstw dewizowych i podejrzenia o przynależność do organizacji konspiracyjnej, zostają wywiezieni do Fortu III w Pomiechówku. W dniu 31 maja 1943 r. zostaje skazany przez Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki z siedzibą w Bugmünde na karę śmierci. Wyrok zostaje wykonany tego samego dnia. Żona i córki przebywają w Forcie III do 31 grudnia 1943 r. skąd zostają wywiezione do KL na Majdanku, a następnie 19 kwietnia 1944 r. do KL Ravensbrück”