Kolejne nagrania do filmu Pani Ewy Żmigrodzkiej

Dziś miała miejsce kolejna sesja nagrań rodzin więźniów Fortu III. W szarych celach fortowych koszar opowiadały przed kamerą o swoich ojcach: Pani Ewa Twarowska – córka Zygmunta Zyblewskiego, Pani Elżbieta Orlicka – córka Zacheusza Moszczyńskiego oraz gość z Izraela: Zahava Saar Schul - wnuczka, córka i krewna więźniów Fortu: Goldy, Joska, Abrama, Lajba i Bajli Szul. W oddzielnych wpisach (niezwłocznie po uzupełnieniu Bazy Więźniów o nowe informacje i zdjęcia) napiszemy kilka słów o Panu Zygmuncie Zyblewskim i Zacheuszu Moszczyńskim oraz nowodworskich Żydach – rodzinie Państwa Szul (na zdjęciu Zahava Schul z rodziną).