Fundacja ma 2 lata!

Fundacja ma 2 lata!

W tym czasie:

 • zebraliśmy wokół nas grupę złożoną z najlepszych znawców historii Fortu III;
 • nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Kultury Pompa Pomiechówek, Żydowskim Instytutem Historycznym, PCK, Stowarzyszeniem Historyczno-Badawczym TRIGLAV;
 • stworzyliśmy stronę internetową o Forcie III, z kompendium wiedzy o tym miejscu oraz ponad 5000 zdjęć;
 • stworzyliśmy bazę więźniów (od marca we współpracy z IPN), która obecnie ma ponad 2000 osób;
 • dotarliśmy do 24 żyjących więźniów Fortu;
 • współorganizowaliśmy 2 konferencje o Forcie;
 • współorganizowaliśmy 4 dni otwarte w Forcie;
 • spotkaliśmy się i nagraliśmy rozmowy z kilkudziesięcioma świadkami wydarzeń w Forcie;
 • odnaleźliśmy ponad 30 listów wysłanych z Fortu przez więźniów;
 • pomogliśmy w nagraniu na taśmie filmowej kilkunastu świadków;
 • nawiązaliśmy bieżący kontakt z ponad setką rodzin więźniów;
 • pomagaliśmy w identyfikacji miejsc przedwojennych ekshumacji na terenie Fortu;
 • zinwentaryzowaliśmy napisy na ścianach celi śmierci w Forcie;
 • udzieliliśmy wielu wywiadów o Forcie i pomogliśmy w napisaniu wielu artykułów;
 • uruchomiliśmy stronę Fundacji na Facebooku, która po 3 miesiącach działania ma już ponad 600 obserwujących.

Zawsze można było zrobić więcej, ale naszym zdaniem czasu nie zmarnowaliśmy. Nadeszła chwila na rejestrację Fundacji jako organizacji pożytku publicznego oraz gromadzenie funduszy na stworzenie ścieżek edukacyjnych w Forcie, wykarczowanie fosy i zbędnych krzewów, odkopanie muru Carnota oraz zamianę kaponiery na budynek spotkań, salę pamięci i zaplecze dla przewodników wycieczek. W nowym roku będzie można oddać na nas 1% podatku.

Na zdjęciu – pamiątkowa i ważna dla nas chwila, kiedy Baza Więźniów osiągnęła 2000 wpisów.