Aktualności z Fortu w prasie

Minął kolejny miesiąc i Tygodnik Nowodworski, Jarmark Mazowiecki, Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Pułtuski oraz Czas Ciechanowa publikują kolejne nasze Aktualności z Fortu III w Pomiechówku. Polecamy lekturę i dziękujemy Wydawcy.