Śledztwo w toku

Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez Niemców w Forcie III wszczęte zostało w 1967 r. W roku 1978 zostało zawieszone „bo sprawcy zbrodni nie przebywali na terenie Polski, co stanowiło długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowania”. Formalnie zawieszone jest do dziś.

Na zdjęciu informacja prasowa z 1968 r.