Zadrożny Jan Paschalis

Imię Jan Paschalis
Nazwisko Zadrożny
Data urodzenia 17.05.1909
Miejsce urodzenia Obryte
Miejsce zamieszkania Zatory
Imię ojca Franciszek
Imię matki Zofia
Stan cywilny żonaty
Wyznanie katolickie
Narodowość polska
Zawód urzędnik
Pseudonim Pająk
Data osadzenia w Forcie III przełom sierpnia i września 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 1998
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III Nowy Dwór Mazowiecki
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz koncentracyjny Mauthausen- Steyr (nr więźnia 64537)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK - Szef Łączności Oddziału V Placówki AK Zatory
Miejsce pochówku Spoczywa na cmentarzu św. Krzyża w Pułtusku.
Miejsce przechowywania danych IPN
Źródła danych
 1. http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 2. W walce o wolną Polskę (1939-1949), http://docplayer.pl/9048789-Nauczyciele-i-uczniowie-absolwenci-publicznej-szkoly-powszechnej-iii-stopnia-w-zatorach.html
 3. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 240, 259
 4. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 5. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-429
 6. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 7. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 107
 8. Postanowienie Sądu Grodzkiego z dnia 3 lutego 1949 roku o sygn akt. Zg 65/48 - postanowienie dotyczące stwierdzenia zgonu Zygmunta Zyblewskiego
 9. więzień Adam Zyblewski wspomina o nim w swoim liście z 13.10.1943 r. z Pomiechówka
 10. Oświadczenie Jana Zadrożnego z maja 1991 r,
 11. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 164
 12. Zeznania Józefa Jezierskiego: zespół: Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego Warszawy, sygn. AIPN GK 317/397-399.
 13. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 3784-3793/s.149-159
 14. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
 1. W obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Steyr przebywał do 05.05.1945r.
 2. 02.02.1944 r. Sąd Doraźny w Płocku skazał 86 więźniów na karę śmierci. Przed rozpoczęciem egzekucji 4 więźniów odesłano do celi. Był wśród nich Paschalis Zadrożny.
 3. Aresztowany w Zatorach 28 sierpnia 1943 roku wraz z Feliksem Jakubowskim i Zygmuntem Zyblewskim. Trafili do więzienia w Pułtusku gdzie spędzili jedną noc. Następnie przewiezieni do Nowego Dworu Mazowieckiego a stamtąd do Fortu.
 4. W Forcie był wraz ze Skarżyckim Edwardem oraz Zyblewskim Zygmuntem
Jan Paschalis Zadrożny

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Paschalis Zadrożny