Krakowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Krakowski
Data urodzenia 17.06.1900
Miejsce urodzenia Zagroba Kościelna
Miejsce zamieszkania Jaroszewo
Imię ojca Władysław
Imię matki Bronisława
Stan cywilny żonaty (Lucyna)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Lot
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek – powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do PZP-AK
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP-AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35, 36
  2. Akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  3. Akta IPN GK 629/2195
Uwagi dodatkowe
  1. Akta IPN, GK 629/1907 – MSW 186 (k. 12)
  2. Miejsce urodzenia według Akt IPN - Grabenfeld
  3. Akta IPN, GK 629/10968, k. 295, 305, 313, 341
  4. Aresztowany 22.10.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.