Grochowalski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Grochowalski
Data urodzenia 05.10.1912
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim Jaroń
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek – powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35, 36
Uwagi dodatkowe
  1. Akta IPN, GK 629/1907 – MSW 186 (k. 12)
  2. Miejsce urodzenia według akt IPN - Gutenberg
  3. Akta IPN, GK 629/10968, k. 297-298, 305, 337
Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.