Felczak Helena

Imię Helena
Nazwisko Felczak
Data urodzenia 06.08.1893
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Adam
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci KL Ravensbrück
Przyczyna osadzenia w Forcie III udzielenie pomocy "bandom"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Ravensbrück
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/903 (629/9036)
  2. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie była wraz z dziećmi Genowefą, Eugeniuszem i Marcelim.
  2. Nazwisko panieńskie Dzierlińska.
  3. Imię męża Władysław.
  4. Aresztowana 18.04.1944 r.
  5. Zastosowano wobec niej areszt ochronny - zaświadczenie z dnia 15-16.06.1944 r. Pomiechówek