Felczak Helena

Imię Helena
Nazwisko Felczak
Data urodzenia 06.08.1893
Miejsce urodzenia Janowięta
Miejsce zamieszkania Romany Góskie (koło Przasnysza)
Imię ojca Adam
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolniczka
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci KL Ravensbrück
Przyczyna osadzenia w Forcie III udzielenie pomocy "bandom"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Ravensbrück
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/903 (629/9036)
  2. Akta IPN*
  3. Akta IPN GK 629/4246 (w sprawie Bolesława Olszewskiego)
  4. www.straty.pl (odwołanie do: PCK, sygn. IPN GK 131/68/2)
  5. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie była wraz z dziećmi Genowefą, Eugeniuszem i Marcelim.
  2. Nazwisko panieńskie Dzierlińska.
  3. Imię męża Władysław.
  4. Aresztowana 18.04.1944 r.
  5. Zastosowano wobec niej areszt ochronny - zaświadczenie z dnia 15-16.06.1944 r. Pomiechówek
Fragment listy transportowej do KL Ravensbrück

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment listy transportowej do KL Ravensbrück