Przybyliński Józef

Imię Józef
Nazwisko Przybyliński
Data urodzenia 28.06.1906
Miejsce urodzenia Bielsk (niem. Steinhausen), pow. Płock
Miejsce zamieszkania Dąbrusk / Bielsk , pow. płocki
Imię ojca Władysław
Imię matki Pelagia
Stan cywilny żonaty (Jadwiga)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Bohun
Data osadzenia w Forcie III 16.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do PZP-AK
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PZP-AK - komendant organizacj na obwód Bielsk-Lelice-Zągoty
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35, 36
 2. informacje od rodziny więźnia Ludwika Parzuchowskiego
 3. straty.pl
 4. IPN sygn. akt GK 629/1907 – MSW 186 (k. 12)
 5. IPN sygn. akt GK 629/5010, GK 629/10968, k. 281
 6. IPN syg. GK 629/12972; IPN BU 3049/155 s. 63-64 (Ns 335/56 Archiwum Sądu Powiatowego w Płocku - akta o uznanie za zmarłego)
 7. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Był żołnierzem AK Okręgu Płock. Według ustaleń śledztwa przyznał się do pełnienia funkcji komendanta rejonowego w gminach: Steinhausen (Bielsk), Lilienfeld (Lelice), Hammerstein (Żągoty)
 2. Źródło (2) podaje, że zwerbował do działania w podziemiu Ludwika Parzuchowskiego. Obaj figurują na liście zamordowanych.
 3. Aresztowany 16.09.1943 r.
 4. Gestapo postawiło mu zarzut udziału w akcji bojowej, podczas której wykonano wyrok śmierci na konfidencie Gestapo o nazwisku Pawlak (akcja miała miejsce w nocy z 24/25 sierpnia 1943 r. na terenie placówki Bielsk).
 5. Według ustaleń Gestapo, do wyjaśnienia okoliczności zamordowania Pawlaka, a także rozpracowania struktur AK w mieście i powiecie Płock miały się przyczynić zeznania M. Fałkowskiego.
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Dokument z akt śledczych Józefa Przybylińskiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokument z akt śledczych Józefa Przybylińskiego

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.