Przybyliński Józef

Imię Józef
Nazwisko Przybyliński
Data urodzenia 28.08.1906
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Dąbrusk , pow. płocki
Imię ojca Władysław
Imię matki Pelagia
Stan cywilny żonaty (Jadwiga)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Bohun
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do PZP-AK
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP-AK - komendant organizacj na obwód Bielsk-Lelice-Zągoty
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35, 36
  2. informacje od rodziny więźnia Ludwika Parzuchowskiego
  3. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Akta IPN, GK 629/1907 – MSW 186 (k. 12)
  2. Akta IPN, GK 629/5010, GK 629/10968, k. 281
  3. Źródło (2) podaje, że zwerbował do działania w podziemiu Ludwika Parzuchowskiego. Obaj figurują na liście zamordowanych.
  4. Aresztowany 16.09.1943 r.
  5. Gestapo postawiło mu zarzut udziału w akcji bojowej, podczas której wykonano wyrok śmierci na konfidencie Gestapo o nazwisku Pawlak (akcja miała miejsce w nocy z 24/25 sierpnia 1943 r. na terenie placówki Bielsk).
  6. Według ustaleń Gestapo, do wyjaśnienia okoliczności zamordowania Pawlaka, a także rozpracowania struktur AK w mieście i powiecie Płock miały się przyczynić zeznania M. Fałkowskiego.
Dokument z akt śledczych Józefa Przybylińskiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokument z akt śledczych Józefa Przybylińskiego

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.