Kownacki Jan

Imię Jan
Nazwisko Kownacki
Data urodzenia 05.07.1911
Miejsce urodzenia Gewarty
Miejsce zamieszkania gmina Szczepkowo Borowe
Imię ojca Józef
Imię matki Bronisława
Stan cywilny żonaty
Wyznanie katolik
Narodowość polska
Zawód ślusarz
Pseudonim Valery
Data osadzenia w Forcie III 07.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem działalności w organizacji konspiracyjnej "ZWZ"
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie policyjne w Ciechanowie
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. Narodowe Siły Zbrojne -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Notatki Płockie", "Aparat ss i policji niemieckiej elementem terroru i zagłady w rejencji ciechanowskiej w latach 1939-1945", M.T.Frankowski, J.U.Frankowska, s.21
 2. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 124
 3. akta IPN GK 629/2105; https://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=200861074&q=ciechan%C3%B3w&page=2&url=[grupaAktotworcyId=1|aktotworcaId=15036|typ=2]
 4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 154
 5. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 210
 6. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6305/s.28, 6335-6336/s.32-33, 3080-3102/217-239, 3116/s.253, 3038-3039/s.427-428
 7. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 8. "Gmina Szczepkowo Borowe (Janowiec Kościelny) w latach 1939 - 1945", R. Juszkiewicz, Pojezierze Olsztyn-Białystok 1980, str. 77, 164
 9. Akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/2105
 10. Akta IPN GK 629/12996
 11. Akta IPN GK 629/I/1386, k. 15-16
Uwagi dodatkowe
 1. jego brat - Ignacy Kownacki także był więźniem Fortu
 2. Skazany przez Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki (Standgericht für den Reg. Bez. Zichenau und den Kreis Sudauen) w dniu 04.02.1944 r. na karę śmieci
 3. Żoną Jana Kownackiego była Łucja z d. Kalinowska
 4. Ignacy Kownacki (brat więźnia) zeznał, że jesienią 1943r. Jan Kownacki został uderzony przez gestapowca Otto Tobera w ręce, które miał skute kajdanami. Jan ze złamanymi rękami przebywał w celi przez trzy tygodnie. Potem go powieszono..
 5. Źródło (6) podaje, że w Forcie III Pomiechówek więziony był z braćmi Bronisławem, Ignacym, Ludwikiem.
 6. Źródło (6) podaje, datę osadzenia w FIIIP: czerwiec 1943
 7. Źródło (8) podaje, że został powieszony w zbiorowej egzekucji z 86 więźniami Fortu min. z Franciszkiem Podowskim, Jerzym Kownackim, Jerzym Piotrkowskim, Łukaszem Szypulskim i Józefem Wrzeszczyńskim.
 8. Źródło (8) podaje, że przyczyną egzekucji było zlikwidowanie A.Ch. podejrzanego o współpracę z okupantem.
 9. Aresztowany 15.07.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Jan Kownacki

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Kownacki

Jan Kownacki (po środku) - gimnazjum

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Kownacki (po środku) - gimnazjum

Jan Kownacki z rodziną

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Kownacki z rodziną

Jan Kownacki z rodziną

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Kownacki z rodziną

Jan Kownacki z rodziną

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Kownacki z rodziną

Napis wyryty przez więźnia na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Napis wyryty przez więźnia na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie