Kuczyński Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Kuczyński
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 108.
Uwagi dodatkowe
  1. 13.12.1943 r. wyznaczony do kopania i zasypywania dołów w Forcie III Pomiechówek
Tablica w kościele w Pomiechówku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica w kościele w Pomiechówku.