Kraszewska Sabina

Imię Sabina
Nazwisko Kraszewska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III marzec 1941 r.
Data zwolnienia z Fortu III marzec-kwiecień 1941 r. (po 3 tygodniach)
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 92.
  2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.63
  3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Według żródła 2 nazwisko brzmiało Kruszewska