Witwicki Józef

Imię Józef
Nazwisko Witwicki
Data urodzenia 21.04.1902
Miejsce urodzenia Chersoń
Miejsce zamieszkania Mława
Imię ojca Roman
Imię matki Zofia
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód lekarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przechwycenie przez policję niemiecką łącznika idącego z oddziału "Wiktora" do Mławy, który niósł ze sobą kartkę następującej treści: " Czy została załatwiona sprawa szpitala"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. ZWZ -
 2. AK -
Miejsce pochówku kwatera wojenna na cmentarzu w Pomiechowie
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. Fort III w Pomiechówku - Dolina Wkry, www.dolinawkry.c0.pl, 2002
 2. http://mlawainfo.pl/25244/ulica-jozefa-witwickiego-w-mlawie/
 3. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 4. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s. 89, 120, 127
 5. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
 6. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 7. "Zbrodnie niemieckie - z pamiętnika Tomaszewskiego Edmunda z Zakroczymia" z dn. 15.08.1945 r., materiał z Miejsca Pamięci o Forcie III - Szkoły w Pomiechówku
 8. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 238, 240
 9. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 10. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 107, 127, 131
 11. Księga poległych i zamordowanych w Mławie w okresie I i II wojny światowej, Ryszard Juszkiewicz, 1992r., str. 67, 68
 12. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 165, 166, 210, 216, 224
 13. Wspomnienie z obozu przejsciowego w Pomiechówku- Anna Ragu ; Wyszków dn.13.04.1989r.
 14. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
 15. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 16. K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
 17. Dokumentacja PCK związana z ekshumacjami dokonanymi na terenie Fortu III Pomiechówek, przeprowadzonymi 14.11.1946 oraz 18-19.06.1948
 18. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
 19. J. K. Grzybowski, Opowieści z ziemi zawkrzeńskiej - Rzecz o Szreńsku, rodzinach wywodzących się z okolic Grzybowa-Windyki i ich ziemi ojczystej, 2016 r.
 20. Akta IPN GK 629/12996
 21. Filmik o doktorze Józefie Witwickim: https://www.facebook.com/100001875420313/videos/370097998565413
 22. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Ważna postać mławskiej konspiracji aresztowany 29.07.1943 r.
 2. Był lekarzem więziennym Fortu III
 3. Źródło (2 i 11) podaje datę aresztowania 29.08.1943
 4. Źródło (4) podaje datę aresztowania 29.07.1943
 5. Źródło (7) podaje dane: dr Wytwicki z Mławy
 6. O Dr Józefie Witwickim mówi Gustawa Ragu w swoich zeznaniach w sprawie Franciszka Klimkiewicza (Źródło 18)
 7. Ukończył gimnazjum w Mławie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym ponownie wrócił do Mławy.
 8. Żonaty z Jadwigą z domu Mieczyńską.
Józef Witwicki (fotografia z 1936 roku)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Józef Witwicki (fotografia z 1936 roku)

Józef Witwicki

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Józef Witwicki

Pamiątkowa tablica na ścianie w szpitalu w Mławie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Pamiątkowa tablica na ścianie w szpitalu w Mławie

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)