Popiołek Konstanty

Imię Konstanty
Nazwisko Popiołek
Data urodzenia 6.04.1906
Miejsce urodzenia Ciesiele / Chodkowo
Miejsce zamieszkania Ciesiele / Chodkowo (niem. Krumweg, właściwie: Krummweg), gm. Bodzanow, pow. Płocki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 14.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (skierowany 15.03.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. http://www.tp.com.pl/aktualnosci/pamiec-musi-trwac-fort-iii-w-pomiechowku.html
  2. Pamięć musi trwać – Fort III w Pomiechówku, www.tp.com.pl, kwiecień 2002
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  4. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  5. straty.pl
  6. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany pod zarzutem przynależności do podziemia (AK, czytanie nielegalnych czasopism, finansowego wspierania organizacji)
  2. W KL Mauthausen oznaczony nr obozowym 57705; przeżył (IPN sygn. akt GK 629/4857, 629/11001, straty.pl, Arolsen Archives)
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia