Gutsztat Izrael Icek

Imię Izrael Icek
Nazwisko Gutsztat
Data urodzenia 23.10.1896
Miejsce urodzenia Drobin
Miejsce zamieszkania Drobin
Imię ojca Moszek Elizer
Imię matki Ryfka zd. Baszkies
Stan cywilny żonaty
Wyznanie judaizm
Narodowość żydowska
Zawód kupiec
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelanie
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Archiwum Ringelbluma, tom XIII, strona 34, 36, 49, 65
  2. Informacje od Pana Grzegorza Chabowskiego
Uwagi dodatkowe
  1. Żonaty z Chaja Gisia zd. Knorpel
Akt ślubu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Akt ślubu

Metryka Izrael Icek Gutsztat

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Metryka Izrael Icek Gutsztat

Metryka Izrael Icek Gutsztat - tłumaczenie Pana Grzegorza Chabowskiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Metryka Izrael Icek Gutsztat - tłumaczenie Pana Grzegorza Chabowskiego