Sosiński Lejbusz (Lajbuś)

Imię Lejbusz (Lajbuś)
Nazwisko Sosiński
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany (52 lata)
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Archiwum Ringelbluma, tom XIII, strona 33., 36., 41.
Uwagi dodatkowe
  1. Nowy Dwór - miejsce urodzenia lub zamieszkania przed osadzeniem w Forcie III Pomiechówek