Frydlender Szajna

Imię Szajna
Nazwisko Frydlender
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Mordcha (Mordek)
Imię matki Brana
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III przed 08.09.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Archiwum Ringelbluma, tom XIII, strona 54., 55., 60., 66.
Uwagi dodatkowe
  1. Przesłuchiwana po 08.09.1941 w Warszawie-getto, w sprawie pobytu w Forcie III Pomiechówek (18 lat)
  2. Żuromin - miejsce urodzenia lub zamieszkania przed osadzeniem w Forcie III Pomiechówek
  3. W Forcie III Pomiechówek przebywała z ojcem Mordcha Frydlender (rozstrzelany)