Warzywoda Jan

Imię Jan
Nazwisko Warzywoda
Data urodzenia 20.10.1923
Miejsce urodzenia Jackowice
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca Józef
Imię matki Zofia
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód kreślarz techniczny
Pseudonim Delegat
Data osadzenia w Forcie III 25.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 17.08.2007
Miejsce i przyczyna śmierci Łódź
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono przynależność do organizacji podziemnej PZP, działalność konspiracyjną oraz nielegalne słuchanie radia
Skąd przywieziony do Fortu III z domu Wyszyńskich
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 19.02.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PZP (od 09.1943) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. Akta IPN (akta placówki gestapo w Ciechanowie-Płocku, nr III W-4214/43 g-., z dn. 21.12.1943)
 2. Akta IPN GK 629/6514
 3. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, zespół: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie [nr zespołu 2680])
 4. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
 5. bc.wbp.lodz.pl (Nowy Łowiczanin: wydanie dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny. 2014-10-30 R. 24 nr 44), wyd. Łowicz: Oficyna Wydawnicza "Now Łowiczanin"
Uwagi dodatkowe
 1. Wczesnym rankiem do gospodarstwa Wyszyńskich przyjechało gestapo i aresztowało Jana Warzywodę, który uczestniczył w odbiorze zrzutu. Wraz z nimi ujęto Hieronima, Adama, Bolesława i Anielę Wyszyńskich
 2. W/w zarzucono współudział w napadzie na posterunki celne w Dąbrowie oraz w Sieczychach, gdzie 21 sierpnia 1943 r. poległ Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka” (jedna z operacji bojowych AK o krypt. „Taśma”)
 3. Źródło (3) najprawdopodobniej podaje wadliwą informację, że w 1943 r. trafił do więzienia w Ciechanowie (trafił do Fortu)
 4. Źródło (3) najprawdopodobniej podaje wadliwą datę urodzenia (20.10.1920).
 5. Według źródła (5) z KL Mauthausen (w kwietniu 1944 r.) przewieziony do Gusen I a następnie (w marcu 1945 r.) do Gusen II.
 6. Odzyskał wolność 5 maja 1945 r. po wkroczeniu do obozu wojsk amerykańskich.
 7. Do Polski wrócił w czerwcu 1945 r.
 8. W 1945 r. podjął naukę w Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, a rok później zaangażował się w pracę społeczną w ramach Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Łódzkiej, której stał się prezesem.
 9. W 1947 r. zawarł związek małżeński z Jadwigą Salską; małżonkowie przeżyli razem 60 lat, doczekali się dwojga dzieci, czworga wnucząt i piątki prawnucząt.
 10. Jan Warzywoda wiele czasu poświęcał pracy społecznej: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD), Łódzki Klub Sportowy (ŁKS), Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Ziemnego, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF), to niektóre z organizacji w których czynnie uczestniczył.
Jan Warzywoda

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Warzywoda

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen