Pawłowski Ludwik

Imię Ludwik
Nazwisko Pawłowski
Data urodzenia 08.01.1910
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Łomia (pow. Mława)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód Rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie w Ciechanowie
Dokąd wywieziony z Fortu III Więzienie w Warszawie
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych AIPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0677-0678
  2. AIPN 629/12857, GK 629/12996
  3. AIPN GK 131/11 (straty.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) najprawdopodobniej podaje błędną datę osadzenia w Forcie (1941 r.)
  2. Aresztowany 26.10.1943. Tego samego dnia zostali aresztowani Jan Bojarski, Tadeusz Rybicki, Konstanty Wasiłowski/Wasilowski, Władysław Zaraziński/Saraziński, Kazimierz Wielgos, Jan Żmijewski
  3. Źródło (3) podaje, że z Fortu III został wywieziony do KL Mauhausen (oznaczony nr obozowym 64174)