Baum Erwin (Froim)

Imię Erwin (Froim)
Nazwisko Baum
Data urodzenia 15.04.1926
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie judaizm
Narodowość Żyd
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1941
Data zwolnienia z Fortu III Uciekł z Fortu III Pomiechówek
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Płońsk
Dokąd wywieziony z Fortu III Płońsk, w 1942 do KL Auschwitz
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. www.collections.ushmm.org (materiały Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Waszyngtonie; 2 z 4 części nagrań rozmowy z Icek Baum przeprowadzonej 5.07.1994 oraz rozmowy z Erwin Baum przeprowadzonej 6.07.1994 przez Randy Meg Goldman)
Uwagi dodatkowe
  1. Był najmłodszy, miał 6 rodzeństwa (3 siostry, 3 braci)
  2. Ojciec szył garnitury i mundury dla wojska; zmarł w wieku 48 lat i wtedy ich warunki życia bardzo się pogorszyły
  3. Musieli opuścić miejsce zamieszkania bo nie mieli środków na opłacenie czynszu
  4. Skończył cztery klasy i musiał przerwać edukację bo wybuchła wojna
  5. Trafił z bratem Ickiem do Domu Sierot dla dzieci żydowskich, finansowanym przez zamożnych żydów i bogate organizacje z Izraela. Dyrektorem szkoły był dr Korczak (naprawdę nazywał się Henryk Goldszmit)
  6. W każdą sobotę mogli opuścić Dom Sierot i odwiedzić swoją rodzinę
  7. Uciekł z Fortu przez wykopany dół pod bramą. Wyślizgnął się i udawał, że nie jest więźniem tylko jedną z osób, która przyszła pod bramę żeby zobaczyć się z bliskimi
  8. Rodzeństwo zostało w Forcie
  9. W Forcie przebywał z bratem Ickiem i Dawidem oraz dwoma siostrami
Erwin Baum

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Erwin Baum