Wendrychowski Zdzisław

Imię Zdzisław
Nazwisko Wendrychowski
Data urodzenia 20.11.1924 (Źródło 3)
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 1943
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku 1-KW Pomiechówek Cmentarz Paraf.
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. tablica z Fortu III w Pomiechówku
  2. http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
  3. Dokumentacja PCK związana z ekshumacjami dokonanymi na terenie Fortu III Pomiechówek, przeprowadzonymi 14.11.1946 oraz 18-19.06.1948
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) podaje wadliwe nazwisko Wendrowski
Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Tabliczka z Fortu III w Pomiechówku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tabliczka z Fortu III w Pomiechówku