Calak Józef

Imię Józef
Nazwisko Calak
Data urodzenia 20.04.1884
Miejsce urodzenia Miękoszyn
Miejsce zamieszkania Miękoszyn (gmina Nasielsk)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 28.08.1943
Data zwolnienia z Fortu III po 11 tygodniach pobytu
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do partii komunistycznej
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 166/226 ("Zbrodnie popełnione przez hitlerowców w latach 1939-1945 na terenie powiatu Pułtusk"), s. 0071
  2. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
  3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
  4. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen Gusen
  2. Źródło (2) podaje wyłącznie nazwisko i miejsce zamieszkania Miękoszyn (w Bazie Więźniów mamy kilku Calaków z Miękoszyna)