Świętosławski Leonard

Imię Leonard
Nazwisko Świętosławski
Data urodzenia 4.04.1908
Miejsce urodzenia Wrona
Miejsce zamieszkania Załuski
Imię ojca Ignacy
Imię matki Feliksa (z d. Karabin)
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III co najmniej od 13.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej "PZP"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 20.01.1944 KL Mauthausen (oznaczony numerem 42773); przeżył
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/6149 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. www.straty.pl (odwołanie do: AIPN GK 131/10 oraz Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie)
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  4. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. żonaty z Marią Pierścieniak
  2. Źrodło (4) podaje miejsce zamieszkania Załuski lecz nie podaje imienia; być może chodzi o inną osobę.
Zdjęcie pierwszej strony koperty z informacją o dokumentach więźnia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie pierwszej strony koperty z informacją o dokumentach więźnia

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa