Rakowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Rakowski
Data urodzenia 16.02.1906
Miejsce urodzenia Łętowo (Köningen)
Miejsce zamieszkania Orszynowo (gm. Mała Wieś pow. płocki)
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód organista
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 26.02.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej "PZP"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (skierowany 2.05.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. od wiosny 1941 r. był członkiem ZWZ-AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/4658 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. IPN sygn. akt GK 549/35
  3. IPN sygn. akt GK 629/5151, 629/12546
  4. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  5. straty.pl
  6. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) podaje miejsce zamieszkania Niesłuchowo (niem.Grasnitz), pow. płocki
  2. W KL Mauthausen oznaczony nr obozowym 64722
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia