Osiecki Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Osiecki
Data urodzenia 25.03.1903
Miejsce urodzenia Miszewo Murowane (niem. Mauernhausen)
Miejsce zamieszkania Miszewo-Morowane (pow. Płocki)
Imię ojca Franciszek
Imię matki Anna z d. Kowalczyk
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 26.02.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej "PZP"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 7.05.1944 KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/4299 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. AIPN GK 549/35
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  4. straty.pl
  5. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Osadzony w Forcie w tej samej celi z m.in. ze Stanisławem Szafarynem.
  2. W KL Mauthausen oznaczony nr obozowym 65527
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia