Rogowski Witold

Imię Witold
Nazwisko Rogowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód praktykant leśny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 24.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III jesień 1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III tartak w Zamczysku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny jednego z więźniów
  2. J. Misiak, W gajówce patriotyzmu, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin 2009
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w tartaku w Zamczysku 24.04.1943 r. razem z Władysławem Grodeckim, Janem Królem i Franciszkiem Janickim.
  2. Konfident przyprowadził Gestapo z Pomiechówka do tartaku. Niemcy otoczyli tartak i domy wokół niego. Niemcy najpierw położyli 4 mężczyzn pod świetlicą na ziemi. Potem ich przesłuchiwali – chcieli aby się przyznali do działalności konspiracyjnej (dalej pkt.3)
  3. Na koniec poprowadzili ich pieszo do miejscowości Narty. Samochód tam czekał, bo przez piaski nie był w stanie dojechać do Zamczyska. Samochodem ich zawieźli do Pomiechówka
Władysław Rogowski (z prawej) z synem Franciszka Janickiego, kierownika tartaku w Zamczysku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Władysław Rogowski (z prawej) z synem Franciszka Janickiego, kierownika tartaku w Zamczysku