Czaplicki vel Czaplyczky Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Czaplicki vel Czaplyczky
Data urodzenia 11.01.1904 r.
Miejsce urodzenia Ulatowo-Czerniaki (pow. Przasnysz)
Miejsce zamieszkania Ulatowo-Czerniaki
Imię ojca Marcel/Maciej
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Stefania)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III co najmniej od 22.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 14.07.1944 r. w KL Mauthausen (oznaczony nr 79519)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/8287, k. 3 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. AIPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) zawiera błędny zapis o jego skierowaniu do KL Mauthausen 23.06.1944 r.; do obozu przybył 14.07.1944 r.
  2. Aresztowany 14.04.1944 r.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Karta osobowa KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta osobowa KL Mauthausen