Janowska Walentyna

Imię Walentyna
Nazwisko Janowska
Data urodzenia 1911
Miejsce urodzenia Ostrowe-Kopcie
Miejsce zamieszkania Ulatowo-Czerniaki (pow. przasnyski)
Imię ojca Marceli
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III co najmniej od 22.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 27.06.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Ravensbrück
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Lista transportowa z Pomiechówka do obozu Ravensbrück
  2. AIPN GK 629/1447 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  3. AIPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Smyjewska.
  2. Aresztowana 14.04.1944 r.