Smyjewska Franciszka

Imię Franciszka
Nazwisko Smyjewska
Data urodzenia 1872
Miejsce urodzenia Ostrowe-Kopcie
Miejsce zamieszkania Ulatowo-Czerniaki (pow. przasnyski)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III co najmniej od 22.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/5943 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. AIPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko rodowe Golembiewska (Gołębiewska)
  2. Aresztowana 15.04.1944 r.; w chwili aresztowania miała 74 lata
  3. Źródło (1) podaje, że została skierowana przez gestapo do KL Ravensbrück