Jaroschinski vel Jaroszyński vel Jarosiński Jan

Imię Jan
Nazwisko Jaroschinski vel Jaroszyński vel Jarosiński
Data urodzenia 24.05.1912
Miejsce urodzenia Klaczkowo
Miejsce zamieszkania Niesłuchowo/Płock
Imię ojca Antoni
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik leśny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  2. AIPN GK 629/8910 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  3. AIPN GK 549/35
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.02.1944 r.
  2. Źródło (1) podaje nazwisko Jaroschiski vel Jaroszyński, Źródło (2) - Jarosiński, Źródło (3) - Jaroszynski
  3. Osadzony w Forcie w tej samej celi z m.in. ze Stanisławem Szafarynem i wraz z nim zwolniony
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2