Milewska Natalja

Imię Natalja
Nazwisko Milewska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Strubiny /Kroczewo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość polskie
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III pomoc udzielona więźniom obozu Pomiechówek
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Źródła danych
  1. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe