Rosińska Wiktoria

Imię Wiktoria
Nazwisko Rosińska
Data urodzenia 5.03.1895
Miejsce urodzenia Topolnica
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Franciszek
Imię matki Anna
Stan cywilny zamężna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 25.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 5.05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowana pod zarzutem posiadania wiedzy o miejscu ukrycia broni i niezgłoszenia tego władzom oraz, że trudniła się przemytem
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 12.05.1944 KL Ravensbrück (oznaczona nr obozowym 38581)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/5347 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Z d. Kaszyńska