Pająk Halina

Imię Halina
Nazwisko Pająk
Data urodzenia 20.01.1922
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Antoni
Imię matki Zofia
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokalickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 062656)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje wyłącznie imię i nazwisko oraz imię ojca