Kucharski Hieronim

Imię Hieronim
Nazwisko Kucharski
Data urodzenia 19.07.1922
Miejsce urodzenia Janówek
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Józef
Imię matki Władysława
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 01.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III 11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany 01.09.1943 pod zarzutem nielegalnego przekraczania granicy i przemytu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 24.11.1943 KL Lublin, następnie KL Auschwitz
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/2381 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. B. Piętka, "Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944", Tom I, Wydawnictwo PMA-B, 2013
  3. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 030315)
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie był z matką Władysławą i braćmi Eugeniuszem i Czesławem