Zakrzewska Irena

Imię Irena
Nazwisko Zakrzewska
Data urodzenia 25.08.1930
Miejsce urodzenia Ośnica/Płock
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Walerian
Imię matki Anastazja
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 3.1941
Data zwolnienia z Fortu III 5.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 372704)
Uwagi dodatkowe