Szyjka Natalia

Imię Natalia
Nazwisko Szyjka
Data urodzenia 20.07.1924
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Idzi
Imię matki Katarzyna
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1944
Data zwolnienia z Fortu III 1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Ravensbrück
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 055094)
Uwagi dodatkowe