Łęcki Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Łęcki
Data urodzenia 16.02.1928
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Franciszek
Imię matki Zofia
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III 1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 457867)
Uwagi dodatkowe