Gotfryd Wiktor

Imię Wiktor
Nazwisko Gotfryd
Data urodzenia 1.12.1919
Miejsce urodzenia Kraków
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Władysław
Imię matki Aleksandra
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 09.1943
Data zwolnienia z Fortu III 09.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 516427)
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych K0038523)
Uwagi dodatkowe