Chachulska Stefania

Imię Stefania
Nazwisko Chachulska
Data urodzenia 20.02.1912
Miejsce urodzenia (Pajki)
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Jan
Imię matki Marianna
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 24.04.1944
Data śmierci 9.07.2006
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 087522)
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych, K1182552)
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Sadowska
  2. Źródło (1) podaje miejsce urodzenia Pajki (brak takiej miejscowości na mapie)