Grzęda Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Grzęda
Data urodzenia 17.01.1893
Miejsce urodzenia Słomin
Miejsce zamieszkania Niździn / Mała Wieś (w dokumentacji w j. niem. Busedorf)
Imię ojca Piotr
Imię matki Feliksa (z d. Brodkowska)
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód brukarz/kamieniarz, rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 29.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 20.01.1944 KL Mauthausen (oznaczony numerem 42740)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. GL -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN*
  2. AIPN GK 629/1281 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  3. www.straty.pl (odwołanie do dokumentacji PCK, KL Mauthausen, AIPN GK 131/10)
  4. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 28.07.1943 pod zarzutem niepoinformowania władz niemieckich o działalności konspiracyjnej (Źródło 2)
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa, s. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa, s. 1

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa, s. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa, s. 2

Dokument potwierdzający pobyt w KL Gusen od 23.05.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokument potwierdzający pobyt w KL Gusen od 23.05.1944 r.