Sawicki Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Sawicki
Data urodzenia 23.10.1919
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Ciechanów
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0598-0599
  2. Akta IPN GK 629/4058, k. 24, 31
Uwagi dodatkowe
  1. Zwłoki zostały spalone 02.02.1944