Białecki Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Białecki
Data urodzenia 03.08.1912
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Borowiczki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci powieszony na tzw. górce w Forcie III
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Protokół przesłuchania świadka Kazimierza Lewandowskiego z dnia 24.07.1974r. - Okręgowa komisja badania zbrodni hitlerowskich w Warszawie
  2. Akta IPN GK 629/1031, k. 32, 80 v, 239
  3. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe