Łempicki vel Lempicki Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Łempicki vel Lempicki
Data urodzenia 10.10.1897
Miejsce urodzenia Laski (koło Zbójna)
Miejsce zamieszkania Laski
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 08.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 19.08.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany jako zakładnik.
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Ostrołęce
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629/12996
  2. Akta IPN GK 629/545
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.06.1943 w grupie 20 osób w charakterze zakładnika w związku z napadem na leśniczego Volksdeutscha w m. Gawrychy w nocy z 24/25.06.1943, następnie 27.06.1943 zakładnicy przewiezieni do więzienia w Ostrołęce
  2. Źródło (1) podaje datę osadzenia 06.1943 r.
  3. Źródło (2) podaje stan cywilny kawaler.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock