Sztejna Bronisław

Imię Bronisław
Nazwisko Sztejna
Data urodzenia 15.09.1913
Miejsce urodzenia Baba (koło Ostrołęki)
Miejsce zamieszkania Popiołki (koło Ostrołęki)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód krawiec
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 8.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany w charakterze zakładnika
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Ostrołęce
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/545 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.06.1943 w grupie 20 osób w charakterze zakładnika w związku z napadem na leśniczego Volksdeutscha w m. Gawrychy w nocy z 24/25.06.1943
  2. 27.06.1943 zakładnicy przewiezieniu do więzienia w Ostrołęce